• Michał |Finansowanie24na7

3 praktyczne wskazówki do prowadzenia budżetu domowego.


notatnik i pióro
Budżet domowy – zestawienie przychodów i rozchodów (w tym głównie wydatków) w ustalonym przedziale czasowym (budżet) w gospodarstwie domowym.
Budżet domowy jest narzędziem efektywnie wspierającym zarządzanie finansami w gospodarstwie domowym. Budżety domowe są zwykle sporządzane w horyzoncie rocznym albo miesięcznym. Jeśli rozchody są równe przychodom, wówczas budżet ma charakter zrównoważony. Jeśli rozchody przewyższają przychody, wówczas budżet charakteryzuje się deficytem . Źródłem finansowania deficytu mogą być oszczędności lub zaciągnięte pożyczki, kredyty. Jeśli rozchody są niższe niż przychody, wówczas budżet charakteryzuje się nadwyżką, która tworzy oszczędności.Budżet to - najprościej pisząc - zanotowanie wszystkich przychodów i wydatków w taki sposób, aby móc jak najtrafniej określić, czy na koniec miesiąca zostanie nam gotówka, bilans będzie na zero, czy też konieczne będzie finansowanie z innych źródeł.

Budżet domowy, to nic innego jak planowanie finansowej przyszłości. Bardzo na miejscu jest tu definicja Dave’a Ramsey’a biznesmena, promotora i nauczyciela przedsiębiorczości, amerykańskiego autorytetu w zakresie finansów osobistych i wychodzenia z długów:

“Budżet to mówienie Twoim pieniądzom dokąd mają iść, zamiast zastanawiania się dokąd one same sobie poszły”, Dave Ramsey


Dlaczego?. Planując i realizując nasz budżet domowy, przejmujemy pełną kontrolę nad własnymi finansami osobistymi. Proaktywnie planujemy, na co wydamy nasze pieniądze. Na bieżąco weryfikujemy, czy stać nas na konkretny wydatek, żeby nie zastanawiać się potem skąd wziąć pieniądze na uzupełnienie budżetu, albo gdzie się zadłużyć i szukać finansowania w postaci pożyczki, albo kredytu.

Pracując systematycznie z naszym budżetem mamy stuprocentowo realny wpływ na zdecydowaną poprawę naszej sytuacji finansowej.

To my ją kontrolujemy, a nie ona nas.

I najważniejsze: budżet powie nam szczerze i wprost jaki mamy potencjał do oszczędzania i pomoże nam skutecznie zaplanować jak co miesiąc oszczędzać pieniądze.
laptop i pieniądze w portfelu
Przychody i rozchody i w budżecie domowym są zazwyczaj grupowane w kategorie przychodowe i wydatkowe. Do kategorii przychodowych zalicza się m.in. przychody regularne i nieregularne ze stosunku pracy, przychody z inwestycji, spadki i darowizny, wygrane i prezenty. Do rozchodów zalicza się m.in. wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, użytkowanie mieszkania, nośniki energii, odzież i obuwie, edukację, rekreację i kulturę, zdrowie, transport, łączność. Tworząc budżet domowy w odniesieniu kategorii przychodowych wyznacza się cele, zaś do wydatków – limity.

1. Spisujemy wszystkie przychody jakie mamy w miesiącu

2. Notujemy wydatki:

a. comiesięczne koszty mieszkaniowe.

b. koszty ponoszone raz w roku (do bieżącego miesiąca zaliczamy 10% tej wartości)

c. koszty dodatkowe nieregularne (tutaj trzeba samemu określić sobie kwotę)

3. Sprawdzamy zestawienie i analizujemy wynik:

a. koszty są niższe niż przychody - wtedy możemy ustalić jak oszczędzać lub jak inwestować te pieniądze?

b. koszty wyższe niż przychody - wtedy musimy ustalić jak zarabiać więcej lub znaleźć dodatkowe źródła dochodu oraz jak znaleźć odpowiednie finansowanie

na pokrycie deficytu i brakującej kwoty.

c. bilans równy zero, czyli koszty równe przychodom, wtedy wracamy do punktu b.

Na koniec zastanawiamy się i planujemy: jak obniżyć koszty oraz zwiększyć przychody?
Szczególne trudności związane są z monitorowaniem realizacji budżetu domowego, co wynika głównie z uciążliwości notowania wszystkich realizowanych wydatków.
Istnieje wiele narzędzi wspierających monitoring budżetu domowego. Należą do nich aplikacje budżetowe oferowane przez banki w ramach pakietów z rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi, aplikacje budżetowe na urządzenia mobilne, internetowe agregatory informacji o wydatkach i przychodach.

Do zarządzania w taki sposób swoimi pieniędzmi z pomocą przychodzą najróżniejsze narzędzia elektroniczne. Od zwykłych arkuszy w plikach Excel do mniej lub bardziej rozbudowanych i zaawansowanych aplikacji online, np. z możliwością archiwizowania paragonów. (ja korzystam z "Szybki Budżet - Menedżer Wydatków" )kobieta laptop i smartfon


Szczegółowe badania statystyczne budżetów polskich gospodarstw domowych są prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny na reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych. Ich wyniki są publikowane raz na rok.


Post powstał na podstawie blogów:

a. "Jak oszczędzać pieniądze?"

b. "Marcin Iwuć Finanse Bardzo Osobiste"

c. "Poradnik Przedsiębiorcy"

d. "Marek Czuma"

e. "Bankier.pl"

f. Wikipedia


Planuj - Kontroluj - Bogać się!


gif


#budżetdomowy #finanseosobiste #oszczędzanie